Designed by Gud Themes Jimdo Templates

STICHTING TG WINTERBERG

 

Post Adres:            Stationsstraat 55, 1541 LG Koog a/d Zaan

Statutaire naam:    Stichting Tg. Winterberg

Statutaire zetel:      Amsterdam

KVK-nummer          73353590

RSIN:                     859480215

 

De rechtsvorm van de organisatie is een stichting en is op 14-12-2018 opgericht.

 

Contactgegevens

Zakelijk leider Vera van Baal Telefoon 0624548956

mailadres zakelijk@tgwinterberg.nl


jaar rekening
TGW_Jaarrekening 2019.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2019 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de organisatie bestaat uit voorzitter /penningmeester Eliane Attinger, voormalig artistiek leider van het Ostadetheater en Feikes Huis. Secretaris is Daan Valkhof, jeugdtheaterprogrammeur en marketeer bij Het Nationale Theater. Er is momenteel een vacature voor een derde bestuurder die de functie van penningmeester kan vervullen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur functioneert binnen het Bestuur + Directiemodel 

De dagelijkse leiding wordt gevoerd door de artistiek leider Marlyn Coetsier en de zakelijk leider Vera van Baal. Per project wordt een team van vormgevers regisseurs acteurs samengesteld.

 

De directie valt ruim binnen de WNT-norm. De stichting is bekend met de aanbevelingen geformuleerd in de Code Cultural Gorvenance (kort samengevat: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording). Tg. Winterberg onderschrijft de Governance Code Cultuur handelt hiernaar.  Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur functioneert binnen het bestuur + directiemodel. Het bestuur stelt de beloning van de directie vast. Deze ligt onder de norm van de WNT. Voor betaling aan opdrachtnemers is de CAO theater en dans leidend.


Jaar rekening
Jaarrekening TGW 2020.pdf
Adobe Acrobat document 151.3 KB
Anbi Formulier
anbi formulier 2020.pdf
Adobe Acrobat document 248.1 KB

 

 

 

 

Doelstelling van organisatie

Beoefening van podiumkunst

Het bevorderen van kunst en cultuur met behulp van poppen, beelden, objecten en acteurs.

 

 

Profiel Tg. Winterberg

Tg. Winterberg is een gelauwerd theatergezelschap dat eigenzinnig beeldend theater maakt met poppen, objecten, installaties en acteurs. De voorstellingen zijn gelaagd, humoristisch en visueel-poëtisch en baseren zich op zorgvuldig gekozen thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jong en oud.

Elke voorstelling is een fantasierijke metafoor voor herkenbare maatschappelijke posities en alledaagse persoonlijke situaties waartoe de toeschouwer zich genoeglijk kan verhouden. Met doeltreffende manipulaties schept het gezelschap vitale en indringende karakters, uit stukken stof, huis-, tuin- en keukenmaterialen, maar ook met archetypische poppen.

Tg. Winterberg biedt een eerste theaterervaring aan de allerkleinsten, maar fascineert ook een volwassen publiek.

Marlyn Coetsier is het kloppende hart van Tg. Winterberg. Zij is beeldende maker, actrice en poppenspeelster en artistiek eindverantwoordelijk voor alles wat het gezelschap maakt.

 

Hoofdlijnen beleidsplan 2021–2024  

In de periode 2021-2024 gaat Tg. Winterberg vier nieuwe voorstellingen maken en zich op meerdere terreinen verder ontwikkelen. We blijven zorgvuldig aansluiting zoeken bij de actualiteit en de doelgroep waarvoor we voorstellingen maken.

Tg. Winterberg is gevestigd in de Zaanstreek en heeft de wens zich daar diep te wortelen. We doen dit door samenwerkingen aan te gaan in creatieve broedplaats De Hellema, waar het atelier van het gezelschap is gevestigd.

 

Met onze voorstellingen enthousiasmeren we een publiek van jonge kinderen en volwassenen voor het genre van poppentheater. Wij beogen met onze voorstellingen ook de creativiteit te stimuleren bij jong en oud. Poppentheater verbindt mensen omdat de kracht van het beeld alles overstijgend is, met een kinderlijke ontwapening tot gevolg, ongeacht je leeftijd.

 

Vijf kerndoelen

 

*Disciplinaire kruisbestuiving 

Disciplinaire kruisbestuiving  met video en stopmotion-animaties (i.s.m. het Performance Technology Lab van Feikes Huis);

 

*Ontwikkelen van de beeldtaal

Verder ontwikkelen van de beeldtaal door te experimenteren met een voorstelling zonder tekst (met Nordland Visual Theatre  Stamsund als beoogd co-producent);

*Nieuw publiek

Aansluiting zoeken bij een door heel gericht twee van die vier voorstellingen geschikt te maken voor festivals, een visitevoorstelling (pilot), én met één voorstelling het internationale podium betreden.

 

*Netwerk verbreden

Professionele netwerk verbreden en diversifiëren middels samenwerking met spelers uit andere netwerken en jonge makers als Theaterbeweging RUUT van Ruta van Hoof.

 

*Educatie

Educatie bij alle jeugdvoorstellingen en hiermee de voorstellingen inbedden in de cultuurmenu’s van HART, het Haarlemse centrum voor kunst, kennis en cultuur, en FluXus, het centrum voor de kunsten in Zaanstad. 

 

 

 

ANBI 

 

Stichting Tg. Winterberg heeft een ANBI-status. Dat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling'. De ANBI-status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs/erflaters. Onze stichting bezit een beschikking van de belastingdienst die bevestigt dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van het fonds een algemeen belang dienen. Giften aan Tg. Winterberg zijn fiscaal aftrekbaar. Over schenkingen of nalatenschappen hoeft Tg. Winterberg geen schenkings-/successierecht te betalen. Meer informatie over de ANBI-status als ook rekenvoorbeelden kunt u vinden op de website van de belastingdienst.